+48 733 713 133 hello@investya.pl

WSPARCIE FINANSOWE / KSIĘGOWE

Specjalizujemy się w świadczeniu różnorodnych usług księgowych dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Kładziemy nacisk na nowoczesne podejście, indywidualne rozwiązania dla każdego klienta i wdrażanie skutecznych metod obsługi korporacyjnej.

Consultation

Tax advisory

TAXATION

Bookkeeping

HR & Payroll

WSPARCIE FINANSOWE / KSIĘGOWE

Specjalizujemy się w świadczeniu różnorodnych usług księgowych dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Kładziemy nacisk na nowoczesne podejście, indywidualne rozwiązania dla każdego klienta i wdrażanie skutecznych metod obsługi korporacyjnej.

Consultation

Tax advisory

TAXATION

Bookkeeping

HR & Payroll

NASZA OFERTA

$

DLA KSIĘGOWOŚCI

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego, zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości.

2. Raportowanie sytuacji ekonomicznej firmy i informowanie na bieżąco o jej aktualnym stanie.

3. Wypełnianie i składanie deklaracji podatkowych właściwym organom.

4. Ewidencja środków trwałych i amortyzacja w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania majątkiem.

5. Ułatwienie komunikacji pomiędzy audytorem spółki a organami regulacyjnymi.

6. Sporządzanie raportów do celów statystycznych i naliczanie amortyzacji na podstawie planu przedsiębiorstwa.

7. Reprezentacja firmy przed organami regulacyjnymi takimi jak Urząd Skarbowy, ZUS i inne organy.

8. Bieżąca księgowość przekazywanych dowodów księgowych i rzetelna ewidencja transakcji.

9. Naliczanie amortyzacji zgodnie z zakładowym planem amortyzacji.

10. Prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT.

11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych. 12. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

13. Wsparcie merytoryczne i doradztwo w kwestiach podatkowych.

$

DLA KADR I PŁAC

1. Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS i miesięcznych zeznań podatkowych – dochodowych od osób fizycznych.

2. Sporządzenie rocznych rejestrów wykazujących uzyskane przychody i pobrany podatek (PIT-11, PIT-37).

3. Naliczanie składek na ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4. Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

5. Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników.

6. Ewidencja i zarządzanie urlopami pracowniczymi, prowadzenie kompleksowej ewidencji urlopów.

NASZA OFERTA

$

DLA KSIĘGOWOŚCI

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego, zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości.

2. Raportowanie sytuacji ekonomicznej firmy i informowanie na bieżąco o jej aktualnym stanie.

3. Wypełnianie i składanie deklaracji podatkowych właściwym organom.

4. Ewidencja środków trwałych i amortyzacja w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania majątkiem.

5. Ułatwienie komunikacji pomiędzy audytorem spółki a organami regulacyjnymi.

6. Sporządzanie raportów do celów statystycznych i naliczanie amortyzacji na podstawie planu przedsiębiorstwa.

7. Reprezentacja firmy przed organami regulacyjnymi takimi jak Urząd Skarbowy, ZUS i inne organy.

8. Bieżąca księgowość przekazywanych dowodów księgowych i rzetelna ewidencja transakcji.

9. Naliczanie amortyzacji zgodnie z zakładowym planem amortyzacji.

10. Prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT.

11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych. 12. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

13. Wsparcie merytoryczne i doradztwo w kwestiach podatkowych.

$

DLA KADR I PŁAC

1. Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS i miesięcznych zeznań podatkowych – dochodowych od osób fizycznych.

2. Sporządzenie rocznych rejestrów wykazujących uzyskane przychody i pobrany podatek (PIT-11, PIT-37).

3. Naliczanie składek na ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4. Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

5. Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników.

6. Ewidencja i zarządzanie urlopami pracowniczymi, prowadzenie kompleksowej ewidencji urlopów.

GET A FREE CONSULTATION

CONTACT US!

"

KORZYŚCI DLA CIEBIE

R

MINIMALIZACJA BŁĘDÓW

R

WSPARCIE SPECJALISTÓW

R

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ZASOBÓW

R

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

R

PLANOWANIE FINANSOWE I DORADZTWO

KORZYŚCI DLA CIEBIE

R

MINIMALIZACJA BŁĘDÓW

R

WSPARCIE SPECJALISTÓW

R

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ZASOBÓW

R

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

R

PLANOWANIE FINANSOWE I DORADZTWO

LET'S START SOMETHING NEW!

13 + 7 =

hello@investya.pl

+48 733 713 133 / +48 733 173 733

☗ ul. św. Anny 9 (3rd Floor)

31-008 Cracow, Poland

Facebook Linkedin

LET'S START SOMETHING NEW!

hello@investya.pl

☎ phone +48 733 713 133 / +48 733 173 733

☗ św. Anny 9 (3rd Floor) 
31-008 Cracow, Poland

Facebook Investya

Linkedin Investya

5 + 7 =

× How can we help you?